«Sterkt berørt av maskiner og menneskehand» kan vi skrive på alt vi lager. Vi har tenkt nøye gjennom hva vi vil at maskinene skal gjøre og hva vi vil at folk med flinke hender skal gjøre, men det må også legges til at selv ikke maskiner klarer seg ikke uten folk.

Historien

Tekstilindustrien er verdens eldste industri og fremdeles verdens største industri sett i forhold til antall ansatte. På Oleana ser vi oss som stolte bærere av en lang tradisjon som går helt tilbake til slutten av 1700-tallet. Tekstilindustrien i Europa vokste seg stor og mektig, men i løpet av de siste 50 årene er det mange tekstilindustriarbeidere i Europa som har mista jobbene sine. Tyngdepunktet har flytta seg tilbake til der de utvikla de første håndvevstolene for hundrevis av år siden, til Asia.

 

 Vår Fabrikk

I Norge er Oleana den yngste tekstilfabrikken og den eneste av sitt slag som har all produksjonen i Norge. De fleste har flytta hele eller deler av produksjonen til land der arbeidskraft er billigere enn i Norge. Mange har lagt produksjonen til Øst- Europeiske land som Litauen, Estland eller Polen hvor en arbeidstime koster ca. 1/10 del, eller til Kina, India, Pakistan hvor en time koster vel 1/100 del.

Vi kan uansett ikke konkurrere på pris, men vi kan prøve å lage så fine plagg at folk kjøper dem fordi de setter pris på god design og fin utførelse.Signe Aarhus

Det tar lang tid å få noen av operasjonene inn i fingrene, den samme jobben skal gjøres igjen og igjen for å få opp farten.

Håndverk

Strikkinga derimot, den lar vi maskinene gjøre. Før klarte vi oss med to gamle brukte tyske maskiner, nå Har vi investert i de mest avanserte strikkemaskiner og nå star det 33 slike maskiner inne på strikkeriet som surrer og går fra side til side, fra tidlig om morgenen til langt på kveld.

Maskinene er elektronisk styrt så vi måtte også ha programmerings utstyr og opplæring, men gradvis har vi fått det til. Når vi har besøk på fabrikken understreker vi ofte at vi befinner oss i skjæringspunktet mellom handverk og industri. Det er kanskje unødvendig å si det, for den våkne observatør ser det nok ganske raskt, men det er viktig å understreke at det er bevisste valg som ligger bak.